Публикации, свързани с "Калина":Ми тъй де!

28 юни 2009
Ми тъй де! Пунежи вечи тъй ми писна на чумберя и десниот галош кат болен зъп ма стяга, зафаща ниту дан ми дреми за пиперя, ни дъл пителя при кукошкити си ляга. Ку ще трива ду пояс да пурасни, ни барам на майтап мутика дажи. Идин път зема ли завоя ф дясну, [...]

Криву ма оглежда

28 юни 2009
Криву ма оглежда Гледам нящу углидалоту криву ма углежда. Сякак ми променя тялоту. Тъй. Да мъ пудвежда. Мат’рияла развалиха. Може да гу фнасят. Бръчки ми са пуявиха, да мъ загрозясат. Не чи ногу съм суетна или пъ привзета. Малей, как ша му заметна камък у лицету! Скъпо е стъклоту вечи. Сякаш им [...]

Вуенну пулужение

28 юни 2009
Вуенну пулужение Како й туй чуду? Дъл вуйна настана? У селу ни са вижда мъш и за илач… Винета, яз и йощ дис’тина пу мигдана са мотами накипрени напред-назад. И викам: – Моми, то са е видялу, чи неска няма гачи да въртим хуро, ами да видим ф хоримага ко е [...]

Стават грешки

27 юни 2009
Стават грешки Ми повня снощи, чи кузата я прибрах, пудир из двор припявах ем примитах… Пиперя тук-таме прискубаф, напуляф и седнах да са мъдря пуд асмити. И дрема начи ф заплес тъй амен, са скръстих и на дрямка ма пудкара… Са путупорчи йна магьосница (!?) прид мен: – Калино, ко дремуцаш, [...]

За щастиету (или серутунина)

27 юни 2009
За щастиету (или серутунина) Туй щастиету йе измамну нещу. Уж лъскаву са прай ино таквоз и цял жувот са мъчаш да гу срещниш, пък са укажи на нуса ти, чий било. Ма нАуката другу са изказва. То проста рабута е кай- идин хурмон. Кат тий ф нидостиг блъсва та пураза – дипресия и [...]

Цъ, ни фаща!

27 юни 2009
Цъ, ни фаща! Туй старата либоф… ръжда ни фаща! Кату тиган на кръгла месичина грей… Ни бя либоф, ни бя ни чуду нашту и ощи кат си сповня свят ми са люлей.. Да кайш съм проста, мъш дан съм видяла, чи са прихласвам тъй у ляву, а пък то… Щурец ли ма [...]

Кунфуз

27 юни 2009
Кунфуз Аку знайти ква я патих неска у града, ко ми доди ду главата… Жива да ни бях! Станах сутранта пу пладне, си сурат умих, апнах, щот ни мой на гладну… (то ни са търпи! Приминих са, са скупосах, викам ши въря у града да пумитлосвам мижду гражданЯ, чи стана [...]

Даскал Ламби

27 юни 2009
Даскал Ламби Съм седнала прилежну ф хоримака, истънчену наливам са с кайве, кату мадама съм кръстосала краката и най-културну чопла слънчуглед… Чита “Кратунску делу”, препручитам, тама-а-ан ду кръстусловицата га упрях и фанах сложни думи да наплитам утвънка рейса грацки зе, чи спря. Изсипа начи селян`ти срид пътя и секи някъде учити [...]

Ф нидуумение

21 юни 2009
Ф нидуумение Нищу нямаши ми фчера, ставам сутрента, ф углидалуту са зверя: Бря, чи красута! Викам сигур са чалдисах, туй ни мой съм аз. Смятай кат са начирвисам и са нагласа! Тъй пу нощник и терлици, с чорлава куса мязам кат на убавица ф профил и анфас. Дрямах начи и въртях [...]