Даскал Ламби

27 юни 2009

Съм седнала прилежну ф хоримака,
истънчену наливам са с кайве,
кату мадама съм кръстосала краката
и най-културну чопла слънчуглед…
Чита “Кратунску делу”, препручитам,
тама-а-ан ду кръстусловицата га упрях
и фанах сложни думи да наплитам
утвънка рейса грацки зе, чи спря.
Изсипа начи селян`ти срид пътя
и секи някъде учити си фанА,
саде идин галфон напред-назад пристъпя
и нещу си мърмори пуд нуса.
Углежда са, ма джан-джун никуй няма,
усилну времи – баш пу груздубер.
Мъжети пробат градусити край казана,
жинити тъпчат у бурканити пипер…
Галфона грацки, с лачен`ти чипици,
умачкану сако и бозаф панталон
приглади с плюнка рехавата си косица,
изпъна врат да земи верен тон
и флези ф хоримака. Са пукашля:
-Звинети ма, гуспойце, добър ден!
Дан кажити, чи са държа прусташки,
задет` ва загуварям тъй амен…
Съм новия учител Ламби… тъй де, даскал
и ма испращат спешну ут града,
закот учител тук ни бил са вясвал
и меку казану прусветата й ф калЪ.
Пък аз… таквоз… пруфесийта ма тегли
и аку мой да ма упътити, нали,
къде й училищиту. Ей, куе е времи,
учебната гудина ври и кипи!
Ми викам:
– Даскале, а браус, начи!
Да знаш утга буча, чи сал със поп и кмет
ни става нищу и ептен шса убуначим,
ма то ши тряба пудгутофка най-напред.
Напримерну ши тряба да са свика
у хоримака селския съвет…
Дица кат няма, ш` трябат учиници,
да няа да дремиш ф празен кабинет!?
Пиши ма мене ф списъка, убаче
да знаш, чи имам същу и куза…
Аа, не, бе! Няма с нея да са влача,
ма сутрин одя първен нея да паса.
Пудир на къра бързам да купая,
ачи у къщи, холан, дукату са завъртя…
Май пудир пладня тряа ми препудаваш.
Найш ко? Дувечера у кръчмата и ти ила!
Ши тряа са запузнайш със дяда попа
и с кметя, (ку са сбърка да пристъпи, де),
и с другити… На сички бая дЪскити им лопат
ма инак нАуката наш кък ги вличе!
Ши тряба графика учебен да са сметни,
ама мъжети пудир пладня ич ни ги търси –
у хоримака, дукат им умекнат кулинети
наливат са, наливат… Кък я смяташ ти!?
Усвен тува…
Тук даскал Ламби попримига,
намести клюмналия на ривера карамфил
и речи:
– Сал мерак да има! Мен ми стига,
чи у кратун`ти прости даскал Ламби е набил
квадратни корени, ем лирика, искуфству,
природни нАуки… Ич нищу няа ма спре!
Билежник секи неска да си купи!!!
Ма я кату началу да испитам теп пуне…

автор: Калина


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)