Публикации, свързани с "Калина":Сарми пу кратунски

26 април 2023
Сарми пу кратунски Да си утгледам зели яз ут тонинку разсад; да гу пуливам, копам, връзвам и култуча; ут вечну гладната куза да гу спася; да ферментирВа у бидон да гу науча, пък то пудир да ми са фани на инат, едва ли не да ма изпада ф нервна криза… Ши кайш [...]

Времи няма, времи…

20 юли 2022
Времи няма, времи… Бе има гъзоръки булки, шти река. Кубик дърва ни моат ти нацепят, ни фешън манджа да ти извъртят… Ма дай им да са фалят ф Интернетя. Калина й инак. Силна ф табиет и скромна, ич гласа й ни са чува – преди да е упрала шти прустре; пък лук [...]

Протест!

1 януари 2022
Протест! Яз протестирам сред сезона на туршиити, лозята и пиперити, и прочия! Ни съм изтръскала йощ плажа ут хавлията, на педесе и шести авгус – есен ши ми почва! Глей лятната ми рокла ква й засмяна, пък делничния ми кустум – мъглива проза! Пу жапанки ши протестирам на мегданя, ма [...]

У мола

7 юли 2021
У мола Сред селу – мол. У мола – цялу селу. Фиерия, истетика, хайлайф – да са капичниш. Расождат са кустуми, анцузи, забрадки и тантели. Такъф възторжен катадневен Покалипцис. Примоций, разпродажби, истеричен шопинг, пищят дица, бащити безадресну пцуват, а пък идна мадам, ф акъля кату дикулте дълбока, възсилну ф си бемол [...]

Ина ниделя в размисъл

22 април 2021
Ина ниделя в размисъл Кат рекаха: „Мисли, Калино, днеска за кой гласа си утре ши дадеш!” – настръхна ми са сичката прическа и ѐптен са утрентих кат тиле. Мчи яз накуп кат видя две-три крави, копа сено ни мой им разделя, пък толкуз сложен избор да напрая… Глей, нова гънка ми са сгъна [...]

Опща теория за гравитацийта

9 декември 2020
Опща теория за гравитацийта Ма има бая акъллии ора, еейй… Не семпли тъй кат мене и кат тебе. Идна трибуна ф оримака ку им са скове, пудир дръпни са настрани и стой, та гледай. Ей, Пенин Герги примерну земи – какó чи бил с галоши подпетени… – Яз, кай, Калино, със акъля съм [...]

Либовну

26 август 2020
Либовну Ина ниделя веч уткак са флюбих у серсемин, пък Той хабер ли няма, назлъндисва ли са, ко… Га мисли кат на кину да ми пада на кулени, на френцки да пелтечи: „О, май лов! Аморе мио! О!“. И що с пироня пак да дращя пу върбити либовни уравнения, сърца, [...]

Пу мъжки

4 юни 2020
Пу мъжки Напукаха ми са бурканити в мазету! То бива студ, пък яз – изнежена таквази… Сидя ду печката, притраква ми ченету и снежни лапи пу гърба ми лазят. Си реках: Дръш са мъжки ма, Калино! Изляз ду кръста гола на чардака – стотина лицеви опори, пий йно вину, пробягай 5-6 [...]

На Гиргина

23 март 2020
На Гиргина Тя, Красутата, викат, щяла да спаси Света! Ма кат пугледнах ф углидалуту на ко ма мяза – ни знам дали учаква точну яз да гу спася… Ша тряба, реках, ду града да са излазя! Ку можи кузметичну да ма опнат, усвежат, кат тряба на масаж биля ши са трупосам… [...]

Кратунски климатични капризи

31 декември 2019
Кратунски климатични капризи – Калино, климатът са смахна, кай, глобалну! – ми вика Жеку Агронома и са чеши пу каскетя. Фиксирам гу у стайлинга – с балтон и пу сандали, с шушони, кратки гащи и фанела рядка плетка. – Шса стопли, реках, Жеко, спор въпще да няма, ама да знайш и яз [...]