Публикации, свързани с "Калина":Ут девет дола

29 юни 2009
На извур бях, ма стомната ми пукната. Да бързам пуд изика ми присъхна! Напред-назад пътека, глей, утъпках, ма луд умора няма. Одя и са връщам… Я тръшнах (нея)! Ф камък насрид пътя. Тижеши , ей, ръцети ми уткъсна. Сига яваш…, щот носа две-три глътки. У шепи, ф ко!? Със [...]

Занимафка за две леви

29 юни 2009
Съм свила сега перки, са углявам и филусофски дрема, глей ма, на. Ина луна нахалну ма й угряла и вапцва в жълту цял’та мрачува… Разплитам пуд асмити ланшна плетка, таман утпочнаф третуту кълбо, ма ногу възели… Ма фаща чак съклета! То лесну де ли има… Тъй ми, ко!? Въздашам [...]

Либовну

29 юни 2009
Внизапну са улибих бизнадежну, пък Той ма утминава кату пън и на майтап ни ще да ма пугледни, биля утбягва ма кат таласъм. И гачи пак ши драща пу върбити либовни убиснения с пирон…* Тъй тресна ма либоф мижду ругити, ъъъ… мижду ушити де, пардон. Аф, моя обич най-най-най-пуследна, [...]

Фнимание, ши тряба засидание!

28 юни 2009
Въртя са кат субоден иликтрон и ич биля ф сукманя ни ма свърта. Ни гу убичам зимния сезон, ку падни сняг и ептен ш’са пубъркам. Студену. Дъш ду кулине… Ей, на – ино магари сал край пътя дреми и мисли за жувотя с умнат’ си глава, затъналу ф магарешки [...]

Ми тъй де!

28 юни 2009
Пунежи вечи тъй ми писна на чумберя и десниот галош кат болен зъп ма стяга, зафаща ниту дан ми дреми за пиперя, ни дъл пителя при кукошкити си ляга. Ку ще трива ду пояс да пурасни, ни барам на майтап мутика дажи. Идин път зема ли завоя ф дясну, [...]

Криву ма оглежда

28 юни 2009
Гледам нящу углидалоту криву ма углежда. Сякак ми променя тялоту. Тъй. Да мъ пудвежда. Мат’рияла развалиха. Може да гу фнасят. Бръчки ми са пуявиха, да мъ загрозясат. Не чи ногу съм суетна или пъ привзета. Малей, как ша му заметна камък у лицету! Скъпо е стъклоту вечи. Сякаш им [...]

Вуенну пулужение

28 юни 2009
Како й туй чуду? Дъл вуйна настана? У селу ни са вижда мъш и за илач… Винета, яз и йощ дис’тина пу мигдана са мотами накипрени напред-назад. И викам: – Моми, то са е видялу, чи неска няма гачи да въртим хуро, ами да видим ф хоримага ко е [...]

Стават грешки

27 юни 2009
Ми повня снощи, чи кузата я прибрах, пудир из двор припявах ем примитах… Пиперя тук-таме прискубаф, напуляф и седнах да са мъдря пуд асмити. И дрема начи ф заплес тъй амен, са скръстих и на дрямка ма пудкара… Са путупорчи йна магьосница (!?) прид мен: – Калино, ко дремуцаш, [...]

За щастиету (или серутунина)

27 юни 2009
Туй щастиету йе измамну нещу. Уж лъскаву са прай ино таквоз и цял жувот са мъчаш да гу срещниш, пък са укажи на нуса ти, чий било. Ма нАуката другу са изказва. То проста рабута е кай- идин хурмон. Кат тий ф нидостиг блъсва та пураза – дипресия и [...]

Цъ, ни фаща!

27 юни 2009
Туй старата либоф… ръжда ни фаща! Кату тиган на кръгла месичина грей… Ни бя либоф, ни бя ни чуду нашту и ощи кат си сповня свят ми са люлей.. Да кайш съм проста, мъш дан съм видяла, чи са прихласвам тъй у ляву, а пък то… Щурец ли ма [...]