Публикации, свързани с "Калина":Пораза

29 януари 2010
Пораза автор: Калина В селу плъзнала зараза, въх, утде ли доди, чи баят народ пурАзи, у глави им броди. Са дувлечи таа болес ут градА гуляма, чи набира гачи скорус, пък личилу няма. Нашту селу плямпа ф рими – пует ду пуета. Кротку секи хем си рини, хем тъкми куплети. [...]

Прувукирану

19 януари 2010
Прувукирану Сички разлики с действителни анжаклами са целенасочени За ко на мене не ричеш изричну? ВиднАга убищавам ши гувора с теб, ма надали ши са държа приличну, биля дъл няма да та фани диф съклет. Ъх, мола та, ричи ми пак, биля и триста пъти ми пуфтаряй, закот на мудрусти [...]

Женски манифест

17 януари 2010
Женски манифест Обръщам се към вас, Мъже, с натъртване наричащо се „прости“. Калина на уше ши ви риче, какО е натвурила снощи. Туй начи й Женски манифест и мисла бая женуря ши са подпишат под този „прувукиран“ да го наричем протест, ма ндейти да ма ръфати, задет издишам. *** 1. Женити [...]

Утиди…

12 януари 2010
Утиди… Си рекаф: Край! Ей ся утиди… Напрау Калино, тоз път са уля! Bogest кат доди, ачи ти ши видиш кък шти са смръзни утведнъж смеха. То бива ли, мари, кажи ми у отзвиф тъй да му са изплющиш, с галошити и сичкити си селски рими!? Кат ни гу знаш, [...]

Киселу

7 януари 2010
Киселу Ми кисела съм! Нещу мий сърдиту… Ни мий пу мярка, ма ни знам куе. И пак вали. Ши кайш, чи е прубиту туй пустуту му, шантаву нибе. И святка са биля! Гърми, истраф май, закот замръкнала съм тъй сама… Да дода у вас, ма… кат ни ма учакваш, то [...]

За киткити и зарзавата

3 януари 2010
За киткити и зарзавата /раздел – селска пУезия /вход – с пропуски / В градината на Умнустта пуникна роза. Случайну сбъркан вятър я дувя, ма зарзават – такваз бизкрайна проза… Цъфтежа буен никуй ни съзря! В една кумпания с купривата и маганоза, наравну с всеки прос гюрлюк пучуфства са тъй възмутена наш’та роза [...]

Убидена съм

2 януари 2010
Убидена съм Убидена съм! Не, ни мой гу приживя! Зако, гуспожо, тъй ма пририбрегна!? Толкуз пусвищения – то кой ни бя…. и тъй за мен към мОлиф ни пусегна… К2 – какО му пусвищаваш, дан би ут мен случайну дай утгор!? Ми Лейла!? Щот ни я пузнаваш… Пък трити гайди…. Въх, [...]

Аморе мио

30 декември 2009
Аморе мио (пропоръчително е да се чете на фона на нежен китарен звън) Уф, Аморе мио, откъде са зе с тъз нежну дрънкаща китара… Не, неска няма да паса увце, мумент да фърла сЕга пенюара. Червен’та рокла с дикулте, лачен’ти убувки, със туковити, косата – черна кат са разпилей, ила и [...]

Честита Коледа!

25 декември 2009
Честита Коледа! Сняг са сипи на парцали, зимата доде… Ний ф Кратунци сми заклали де що е прасе. Толкус да е румантичну – бяла красута… Сал тилету дет трагичну на суджук стана. Селуту йе кат картина, зимен пейзаш… То и бахур и сланина… Ко са утплесвам яз!? Реках щоту по-лиричну някак [...]

Гостенка

23 декември 2009
Гостенка Наблегналу ма й неска дъфнувение, ино либовну ми й таквоз и ши залитна у лиричну утклунение, ма ндейти да гу прайти на въпрос. Тя, Либуфта из оня ден пучука срамливу някак си на пътната вратня, утварям аз и гледам кату пукъл: – Де одиш, викам, ма, жина!? -Ам ко [...]