Публикации, свързани с етикета "Калина":Калинини вълнения

31 март 2010
автор: Калина Ут снощи треска ма трисе, чи пред идин йерген са изложиф… Шса беса сЕга, някуй да даде въже, ку ни ши зема да си тегла ножа. Срид селу ку риче да са прузей ши са възникни зер гуляма клюка. Ъъъх! Напрау мегдан шми утисней и ич ни [...]

Панаир

26 март 2010
автор: Калина Чуду ли е станалу, кажи, чи гракнали са кату луди сички, чак иди ми да си запуша глухити уши. Млъкнети, мари, туй на ко прилича! За ко са карат тез, чи уттървах и тоз път ни мужиф да са науча. На къра с кравити ду сЕга бях, [...]

Дали дан са прикръстя на Мимоза

21 март 2010
автор: Калина Ни ми путхожда изупще да съм Калина! Таквоз е просту, недодялану, чепату… Да бях Мимоза, оф… Ей туй е ими! Чюфствителну ду дън`ту на душата! Пък аз сига какó?! Тапир ви казвам! И с топ ни мой да ма пумръдни чуфству! Бе маамустара, викам, ней нурмалну… Куга [...]

За Попа, спувядван’ту и… ощи нещу

7 март 2010
автор: Калина Де го попа, чи да ма спувядва ут сички били и не били грехуве, инак дрямка ич ни ма набляга, кой какоту ще да ми риче. Яз сум праведна, благучестива и ни моа са затъвам у батак. По-преди како е санким билу, ади сЕга… Да ни гледами [...]

Разсуждения по икиндия

28 февруари 2010
автор: Калина Мене вече ми се чини, чи Града гу болест тръшка. Ич ни знам куга шни мини, ши са върнат ли задръшки… Гледам сички сми зазляли, плещим диалектну, тук-таме сми са уляли… Дъл ши ни прусветни!? Не чи нещу са тривожа, сал си разсуждавам, ма наум ни мий [...]

Гурбетчийско

22 февруари 2010
автор: Калина Цялу селу са изнеси вечи у чужбуна. Аку мене ма калесат що да ни замина!? Сичкити са извървяха, одат и са връщат, някои са засидяха, бая свят изръшкаха. Сал прувождат на путрети свят за чуду-приказ, искам начи, разбирети същу да упитам Не чи ши са емигрирвам тъй [...]

На Калигула

14 февруари 2010
автор: Калина Ила, Калигула сига, чи глейш ли, доди ми мерака. Ку земиш да ми скъсаш и цвитя ши ма наблегни тръпка нипузната. И дрема тука, чакам та биля, дукарала съм са ина красива, дугоре ф менци си уда наляф, да има с ко да та пуливам. Чи жегаво [...]

Чоглаво

9 февруари 2010
автор: Калина Ногу, ногу ти са мола, ади веч запри са, ачи си кат вода гола, треска ма затриса… То и мене хич ма нема, ма са субразявам, хем чи тъпа съм система, уж ни прикалявам. Ма нидей на тъй нарива у цвитисти рими, чи подир ни са заспива… [...]

Сън сънувах…

5 февруари 2010
автор: Калина Сън сънувах сестро мила, снощи кат си легнах. През глава са бях завила, кошмар дан пусегни да ма стресни, да са сепна, сън да си загуба, чи подире чак до светло блеща са кат луда. Хубуу ма, ни бе кошмари тъй да ма спуходат, огин йощи ма [...]

Лика прилика

2 февруари 2010
автор: Калина Назад Калино, нидей пристъпя, чи фустата ми с галош застъпа, дан са търкулна пу тез баири, чи в цялу селу сми за сиири. Ама Винето, пусти ти фусти! Де ми ги мяташ тука ф краката. Чакай та фана, чи ку та пусна кат са стувариш ши сцепиш [...]