Публикации, свързани с "Калина":Връй, да идем…

14 май 2010
На мерата покрай село чудо е станало. Аз ни знам, ма чух от Деля, сички са са сбрали. Посряд нощ отде са зели катун копанари. И разправя вашта Деля, (зер за ко й клюкарка) чи със тях дошла гледачка – сичко напознала… Кой е веч на умирачка, кой и [...]

Старост-нерадост

5 май 2010
автор: Калина Помниш ли, га бяхми млади, гачи вчера дай било… Как по росните ливади китки брахми за либов… Как замръквахми у нази и си думахми у захлас, дорде ламбата ни газена ни останеши без газ… Колку песни сми изпяли на седянките пред вас… Колку рев сми изривали, под [...]

Ду моету първу либе

26 април 2010
автор: Калина Та сънувам, зер! Нима пък ф дрямка мужаф нощЯ да са задрема!? Чи путледни ма ква съм кату бледа сянка… И нА с таквис ми ти учи червени… Ш’са бикна веч! Ши са припадна ку беши по-насам миндеря. Забрайх ляб, уда и сън, биля заслабнаф.. И същу [...]

Нещу повече

16 април 2010
автор: Калина Ми питат ма!… Либезна съм, ши са представа, чунким ич да нИ мий по фкуса, закот за мене си како да са ‘бисявам… Сум срамежлива, можи да са изчерва. Путайна съм, како ли толкус чак пък крия, ама ут малка тъй съм тръгнала и нА… Сига учи [...]

Много моля ви, Мадам

6 април 2010
автор: Калина Много моля ви, мадам, то въобще не е за срам! Верно, село сме си тука, ей такова – против скука. Ти като насам минаваш, вместо мозък да раздаваш, сЕдни, че кажи: Здравейте, кви такива песни пейте? Вместо гърч да те полазва и да плюеш скришно в пазви, [...]

Калинини вълнения

31 март 2010
автор: Калина Ут снощи треска ма трисе, чи пред идин йерген са изложиф… Шса беса сЕга, някуй да даде въже, ку ни ши зема да си тегла ножа. Срид селу ку риче да са прузей ши са възникни зер гуляма клюка. Ъъъх! Напрау мегдан шми утисней и ич ни [...]

Панаир

26 март 2010
автор: Калина Чуду ли е станалу, кажи, чи гракнали са кату луди сички, чак иди ми да си запуша глухити уши. Млъкнети, мари, туй на ко прилича! За ко са карат тез, чи уттървах и тоз път ни мужиф да са науча. На къра с кравити ду сЕга бях, [...]

Дали дан са прикръстя на Мимоза

21 март 2010
автор: Калина Ни ми путхожда изупще да съм Калина! Таквоз е просту, недодялану, чепату… Да бях Мимоза, оф… Ей туй е ими! Чюфствителну ду дън`ту на душата! Пък аз сига какó?! Тапир ви казвам! И с топ ни мой да ма пумръдни чуфству! Бе маамустара, викам, ней нурмалну… Куга [...]

За Попа, спувядван’ту и… ощи нещу

7 март 2010
автор: Калина Де го попа, чи да ма спувядва ут сички били и не били грехуве, инак дрямка ич ни ма набляга, кой какоту ще да ми риче. Яз сум праведна, благучестива и ни моа са затъвам у батак. По-преди како е санким билу, ади сЕга… Да ни гледами [...]

Разсуждения по икиндия

28 февруари 2010
автор: Калина Мене вече ми се чини, чи Града гу болест тръшка. Ич ни знам куга шни мини, ши са върнат ли задръшки… Гледам сички сми зазляли, плещим диалектну, тук-таме сми са уляли… Дъл ши ни прусветни!? Не чи нещу са тривожа, сал си разсуждавам, ма наум ни мий [...]