Публикации, свързани с "Калина":Дървени филусуфии

14 август 2009
Денят си бил личал ут сутринта. Ней вярну, никва връска няма. Туй филусофска дървена глава гу е измислила щот лаф да става. Напримерну сабалан са успах, пителя щоту ниридовну кукурига. Пучесвах са, са мотах, са въртях, дукату фпрегна Марку ф тъс талига… Чи ко разправах? А! За сутринта. Ми [...]

За късметя

14 август 2009
Аз знам, чи съм рудена със късмет! Ут малка ощи сякак са усещах и ут галошити нагоре кат ни съм у ред, късметя няма начин дан ма среща. Сифте ма блъсна рану…, ма куга!? (тос белег на челоту ут тугаз ми й…) Такъф ритник, чи… одма ма прустря. Ут [...]

Утчет за 1 април

12 август 2009
Вичерна фуста с гол гръб. Оримак. Румантика са лей ут грамуфона. На масата дремуцам с грацки амсалак. (Афф, ко мълчи кат пукал тос галфонин!?!) Пуглеждам гу – ма гледа кат тиле, назобану с люцерна пусред ляту. Мълчи! Аслъ, какО да ми риче? Пък яз ни си заторих ич устата. [...]

Пролетен бал ф оримака

11 август 2009
Разпукна пролет, бръмнаха мухи и сигур нещу грацку вятъра дунеси, закот ут наприжений въздуха трепти – ши кайш са случва няква интиреснус. Пред оримака блика пъстра суетня, каруца ду каруца са паркирват… Наслизват лъскави ергени, жинуря, накрулена Калина и тя пристига. Пред кръчмата строени у шпалир ергени с геги, [...]

Няма тъзгудишни тикви…

23 юли 2009
Няма тъзгудишни тикви, йощ ни сми ги сяли. Га шги чакам да пуникнат, кОпани, чи брани… Пък ми трябат и мий спешну, щот мидали ш’ дялам – тиквени, ма то ней смешну. Дюс-бас ш’ награждавам! Тикви имам, ма ут лани пет-шес искуфели. Анджак ордени ши станат – тъкму за [...]

Дулсинея

21 юли 2009
Ни ща Калина! Искам Дулсинея уттук нататък да са нарича… Зако ли? Ам да кажа кат ни смея… Винето, сал на тебе ши рича. Ми стига вечи кал и прустутия, йергени селски, Йофчу и нам кой… Ни мой ли някуй рицар кат ония, дет чували сми да ма срещни: [...]

ЧАЛГА ЕЧИ, КВАРТАЛ СТЕНЕ

20 юли 2009
Чалга ечи, квартал стене сам пует у къщи… Пък комшиите пиени сучат снаги кръшни. Цяла нощ коси си скубя, псувам (хем ми й чужду) и цедя едвам през зъби: Що нямам оружие!… Дойде време, лягайти! Ай ш’му са ни види… Хич ни щете и да знайти утре как ш’са [...]

Ф цъфналата ръш

19 юли 2009
Иди си, ма ич я няма. Рекла нa виднъш дан са спъва у бустаня ми приз кър ут ръш… Вир-уда, пламти, трипери, щот запукал дъш… Бърза, гачи ши намери ф тес гюрлюци мъш. Сeга да я срещни някуй ф цъфналата ръш, ич биля ни ша да зяпа, ни ша [...]

БАЙНО ЛЕ, БАЧО, ЙОВАНЕ

18 юли 2009
Байно ле, бачо Йоване, кой друм та тебе доведи, ачи насред селу застана и са изпъчи утпреде. С прясну упрани потури, с опинци нови, лъщиви… На калпак китка си турил, под негу рими шавливи. Ачи са с нази задяваш, гледаш на таквиз прости… Подире дан съжиляваш, ку станиш кожа [...]

Филю

9 юли 2009
– Кой лопа тъй посряд нущя? – Яз лопам – речи Филю. – Въри си. Яз ни съм такваз! – Ни си ли!? – речи Филю. – Си чул ти някуй уйдурма… – Съм чул ми! – речи Филю. – Възгеч бе! Въх, чи срамута… – Ми… срам ма [...]