Регистрационна бланка за компютърен проблем

11 септември 2009

1. Опишете проблема:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Сега опишете проблема прецизно:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Смислено опишете причината за проблема:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Сериозност на проблема:
А. незначителен      В. незначителен     С. незначителен      D. дребен.

5. Естество на проблема:
А. заключен     В. замръзнал     С. зависнал      D. странна миризма.

6. Вашият компютър включен ли е в ел. мрежата?   Да     Не.

7. Вашият компютър включен ли е от копчето ?  Да     Не.

8. Опитахте ли се да го оправяте?   Да     Не.

9. Стана ли по-лошо?   Да.

10. Имате ли „приятели”, които „знаят всичко за компютрите” и са се опитали да го поправят?   Да    Не.

11. Стана ли дори по-лошо?    Да.

12. Четохте ли ръководството?    Да    Не.

13. Сигурни ли сте, че сте чели ръководството?    Да     Не.

14. Абсолютно ли сте сигурни, че сте чели ръководството?    Може би     Не.

15. Ако сте чели ръководството, смятате ли, че сте го разбрали?    Да     Не.

16. Ако „Да”, тогава обяснете защо не можахте да оправите проблема сами:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Какво правехте с компютъра, когато възникна проблемът?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Ако отговорите „нищо”, тогава обяснете защо сте се логнали?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Сигурни ли сте, че не си представяте проблема?    Да     Не.

20. Часовникът на Вашия VCR* мига ли на 12:00?     Да     Какво е VCR?

21. Имате ли копие на книгата “PC за глупаци”?     Да     Не.

22. Имате ли независим свидетел на проблема?     Да     Не.

23. Имате ли други електрически уреди, които наистина работят?      Да     Не.

24. Има ли някой друг, когото може да обвините за проблема?     Да     Не.

25. Опитахте ли хубаво да ударите машината отгоре?      Да     Не.

26. Машината гори ли?      Не      Все още не.

27. Може ли да правите нещо друго, вместо да ме безпокоите?      Да.


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)