Предбрачен договор

13 януари 2014

Предбрачен договорДнес ……… 20…. г. в гр. ………………… на едно тайно място при неизяснени обстоятелства се сключи настоящият предбрачен договор между:
……………………………………………, живущ в гр. ……………. ул. (ЖК) ………………….. , № (бл.) …….. притежаващ лична карта № ……………. издадена на …………….. г. от …… РПУ на МВР – ……………….., ЕГН ……………….. ,

наричан в договора за краткост Мръсното животно от една страна
И
……………………………………………, живуща в гр …………… ул. (ЖК) …………………… , № (бл.) ……. притежаваща лична карта № ……………… издадена на ……………. г. от …… РПУ на МВР – ………………., ЕГН XX……………. ,

наричана в договора за краткост Любимата жена от друга страна.

I. Предмет на договора:
1. Настоящият договор регулира личните взаимоотношения между Любимата жена и Мръсното животно.
2. Любимата жена дарява Мръсното животно с най-ценното което има, а именно своята лична свобода, като дава съгласието си да встъпи с него в законен граждански брак (едно бъдещо-несигурно събитие) доколкото това не противоречи на клаузите на настоящия предбрачен договор и са изпълнени особените му изисквания.
3. Мръсното животно с радост приема направената саможертва от Любимата жена по т. 1.2. и й предоставя безвъзмездно за временно или безсрочно ползване, по предназначение или не, по начини и средства каквито тя намери за добре, заедно или поотделно всичко което има.

II. Задължения на страните:
2.1. Мръсното животно се задължава:
1. Да обожава Любимата жена.
2. Да прави секс само с нея и то когато тя желае.
3. Да прави секс поне 3 до Х пъти на раз.
4. Да прави секс поне 3 до Х пъти в седмицата само с Любимата жена.
5. Да прощава на Любимата жена всичките и недостатъци (които естествено тя няма).
6. Да купува на Любимата жена шоколадчета и други вкусни неща.
7. Да ходи с Любимата жена на кино, кафе, ресторант и други увеселителни заведения поне 3 пъти на две седмици (през останалото време тя ще се развлича сама).
8. Да купува на Любимата жена различни скъпи подаръци.
9. Никога да не напомня, за това, че и е купувал скъпи подаръци.
10. Да не капризничи.
11. Да не говори гадости.
12. Да отговаря честно на поставените въпроси.
13. След честния отговор (вж. т. 4.1.3) да не избягва удара по главата.
14. Да не иска невъзможни неща.
15. Въобще нищо да не иска.
16. Да не обръща внимание на лица от противоположния пол.
17. Да подарява редовно цветя на Любимата жена.
18. Да и позволява да се повози на неговата кола (естествено Любимата жена ще управлява).
19. Да не нанася вреда на живота и здравето на Любимата жена (на всички останали може).
20. Да не забравя редовно да звъни на Любимата жена, ако тя не вдига телефона, да звъни повторно докато тя не вдигне слушалката.

2.2. Любимата жена се задължава:
1. Да се отнася благосклонно към Мръсното животно.
2. Да не обръща внимание на недостатъците му (които той има много).
3. Да прави секс, когато не е разстроена, уморена и няма главоболие.
4. С радостна усмивка да приема подаръци, цветя, шоколадчета и да ходи на кино.
5. В присъствие на Мръсното животно да не обръща внимание на лица от противоположния пол.
6. Да не иска невъзможни неща (ако има такива).
7. Когато управлява автомобила, принадлежащ на Мръсното животно, да се старае да не причинява сериозна вреда на автомобила или на здравето на Мръсното животно.
8. Да отговаря на телефонните позвънявания.
9. Весело да се смее над всички (даже идиотските) шеги на Мръсното животно (естествено ако шегите не засягат личността на Любимата жена).
10. Да бъде търпелива (в границите на разумното).

III. Права на страните:
1. Мръсното животно има нужда от Любимата жена, а не от права (т.е. няма права).
2. Любимата жена е с неограничени.

IV. Санкции на страните:
4.1. Мръсното животно:
1. За нарушаване на т. 2.1.4. търпи санкция във вид на лишаване от мъжкото си достойнство.
2. За нарушаване на т. 2.1.10 носи отговорност във вид на дреха на стойност 500 лв.
3. За нарушаване на т. 2.1.12 получава удар по главата.
4. За нарушаване на т. 2.1.16 получава 3 удара по главата и 1 по мъжкото достойнство (или обратното – по избор на Любимата жена).
5. За нарушаване на всички останали точки Любимата жена има право силно да се обижда.
4.2. Любимата жена.
1. Не търпи никакви санкции, защото е Любимата жена.

V. Срок на действие на договора:
1. Настоящият договор действа до настъпването на летален изход на една от страните.
2. На всяка от страните се забранява да ускорява настъпването на летален изход на другата страна.

VI. Други условия на договора:
1. Настоящия договор се издава в един екземпляр, и тъй като на Мръсното животно не може да се разчита, оригинала на гореизложения договор се пази от Любимата жена.
2. Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото подписване от страните.
3. Всички спорове и разногласия, произтичащи от настоящия договор следва да се опита да бъдат решавани по пътя на преговори.
4. Настоящия договор не подлежи на разтрогване.
5. Да се подпише с кръв от страна на Мръсното животно и с молив от страна на Любимата жена.

VII. Подписи и реквизити на страните:

МРЪСНО ЖИВОТНО: …………………………
……… 20…. г. / ……………………. /

ЛЮБИМА ЖЕНА: …………………………
/ ……………………. /


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)