Всичко от: Мъдри мислиЗащо пилето пресича пътя?

22 юни 2009
Защо пилето пресича пътя? Основен въпрос: Защо пилето пресича пътя? Отговори: Учителката от детската градина: – За да отиде от другата страна на пътя. Платон: – За свое добро. Аристотел: – Това е в природата на пилетата – да пресичат пътища. Карл Маркс: – Исторически неизбежно е. Садам Хюсеин: – Посоченото действие е [...]