За Попа, спувядван’ту и… ощи нещу

7 март 2010

автор: Калина

Де го попа, чи да ма спувядва
ут сички били и не били грехуве,
инак дрямка ич ни ма набляга,
кой какоту ще да ми риче.

Яз сум праведна, благучестива
и ни моа са затъвам у батак.
По-преди како е санким билу,
ади сЕга… Да ни гледами назад.

Щот е важну га за сън са бикваш
да ти е арно и на сЪрце и душа,
чи кат си кажиш там пу някуя мулитва,
биля рахат да та спуходи и съня.

Подире заранта кат станиш,
да са ухилиш ут ухо ду ухо,
да ти спорИ с какоту са зафаниш,
да ни та настига никву зло.

Ми ней ли тъй? Какво ма гледаш,
гачи ли ма виждаш за сифте? :-D
Яз моем да ти изнесем беседа,
ма Попа гу умее по-дубре.
Са питам саму негу кой спувядва,
кугату гу пудклаждат грехуве,
чи да е бизгрешен ич ни ми са вярва,
ку ще да са изпъчи да гу утрече.

Мене ни мий рабута да знам, ма
санким приказката тъй додЕ…
Аз саму малку прая му риклама:
Спувядайти при негу сички грехуве!

Ши ва прусти, биля ши ва умае,
и пойчи никъф грях ни ша ви са лепи.
Пък инак Попа сичку тряа да знае,
ама да мой подире и да си мълчи.

Дан бъди да са чуйш насрид мегдана
типосан, чи дан можиш са пузна,
чи цялу селу отподир кат та зафани,
ут срамутии да ни дигниш си глава.

Де го попа, чи да ма спувяда, викам,
дан бъди да замръкна ф грихуве.
Подире да ма спумине в мулитва,
чи аку са убърка да ма прукълне…

Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)