Публикации, свързани с "Винета":Либовну

26 август 2020
Либовну Ина ниделя веч уткак са флюбих у серсемин, пък Той хабер ли няма, назлъндисва ли са, ко… Га мисли кат на кину да ми пада на кулени, на френцки да пелтечи: „О, май лов! Аморе мио! О!“. И що с пироня пак да дращя пу върбити либовни уравнения, сърца, [...]

Диагноза

7 юни 2013
Диагноза Одиф оня ден на преглед ма дан са заричам пойчи крак ни ша ми стъпи ич ни ги убичам. Гледа начи ма упследва горе по главата вика имал диагноза, махна училата – Убава си, кай, Винето, сочна и дибела сал един прублем си имаш – мека фунтанела. И затуй [...]

Устъй калпака /You can leave your hat on/

25 юли 2012
Устъй калпака /You can leave your hat on/ Да са чите на тоз фон Чи ади де зафърляй тос гюслюк подир елека, пояса по после, дан паднат и путурити ут раз, раздявай ризата и ощи, ощи, ощи….. Сига махни си пояса голям, ма по-полека музикално някак и гу фърли връз мене чак уттам, пък ас сса прая, [...]

Вятър да повее, зер вечи съм трудна

2 април 2012
Вятър да повее, зер вечи съм трудна Бря, у наше село сички булки трудни, ама ко са мисля, зер да ни е чудну. Сутрин кату стана, нещо ми са дига, дан бъди съм трудна, чи ша го убия. Пет ми са добиха, ич ни ща да чувам ако додат ощи, как ша ги очувам. Гинка – [...]

Кенарени пазви

19 март 2012
Кенарени пазви с либезнуту садействие на Калина Скору момък ма задяна, на оро ми смига, и за китка ми пусяга вудъ ми напива, дип чи ас му са усмифвам, ама ни са давам, чи кугит ма наближава, се са исчервявам… искаши да ма расфърля, дибидюс да лъсна, и у страсти са [...]

Смет за сливи

13 март 2012
Смет за сливи Тук, у село доди момък със каруца сливи, на мегданя са опъна, мющерий да дири, вика – сливи съм дукарал, вий за смет върети, и у къщи, и у двора, да си помитети. Колкот смет ви са натрупа, щот сти работливи, бързо я носети тука, аз ша давам сливи. [...]

Ас ни съм от тия

25 февруари 2012
Ас ни съм от тия Слушай, мари Гино, ас ни съм от тия, ма кату ни мога нищу да искрия, сал на тебе казвам, ти ша си замЪлчаш, ша ти обяснявам, докат са изкълчиш. Ма ни съм от тия, санким дет са вика, клюкаркити селски сидат у пишника, ама ни истърват де какоту мини, [...]

Кък пругизнаф

12 февруари 2012
Кък пругизнаф Бря ни беши дъш, ни чуду откоги са сипи, ку ни земи са узапти сичку сса сасипи, ас дукат да са пукажа вънка, и са почва, то, ниту ни ми устана ина суха рокля, бря, вали ни са испира, нимой си утида, ша замръкна пак у Киро, сън ни [...]

Акрустих

2 февруари 2012
Акрустих Биз дъх уставам гату та чита, Яла сига, ща гледам по утблизу, Лигава са, то ней май ут сига, А ти къде са ръгаш ся у кривуту. Сърби та гачи нещу, ма низнам, Ептен чесалу мой да ти намера, Лигни пу гръб ф гюрлюцити ей там, Си мисля стихусбирка [...]

Хурускоп

30 януари 2012
Хурускоп Нещу фчера ма истряска, тука у главъта, хурускопи зеф да пиша, турих си белъта. Ут Увена ша ва почна, дет в кушара блее, вижда са пу млади булки/мОмци скору ша вилнее, ама ногу да са пази да`н са претакова, чи ни е кат на пазара, да си купиш нова. [...]