Публикации, свързани с "dqdo_pop":Алкохолни пости

30 ноември 2013
Алкохолни пости Къкту си сидях у къщи забляосан ф джама и джолана ми изтръпна. Боже, ко ми стана! Джуката ми затрепери, гьоза зе да мига, ф угледалуту съ дзверих – съща шушумига. Алкухолну си завися няма ко да крия. Ама веки стана месец алкухол не пия. Нещу странну зе да става [...]

Тандем

13 юли 2013
Тандем Има ли софра на селу, с кметя се стуим начелу туй гу чиним ут гудини – просто селски табиет. Да рекът да дигат свадба, викат когуту им трябва сватуви, кумци, руднини, ама ний сми най-утпред. Пея им „за много лета“, после рЕчи тегли кмета, идат и ръка цилуват, кът [...]

Писна ни ут магии

17 април 2013
Писна ни ут магии Къде са скриа ф селу сичкити мъже? Да са явяват вечи, ду гуша ми доде. Тъй къту гледам, рабута на чака- ся ши ги пудфирдя, ку са ф оремака. Шибан`та фея тъй на й пудредила- нафърляла магии, а посли сай пукрила. И те ини магии! Сите нескупосни. Сичку й [...]

Интусиазъм

3 февруари 2013
Интусиазъм Ку са зафана, ни моа ви упиша, какъф пругрес ма й фанал ут зарана. Къту съ юрна стихуви да пиша, ши ги засрамя и Калина и Питрана. Струявам римити кат батареи, ей ся, да си намеря саму училата. Кът ги запукам с ямбуви хореи, ши ги умаам кът ракия [...]

Бря, чи късмет

6 януари 2013
Бря, чи късмет Къту съ прибирах снощи, видяф два лева на зимята. Угледаф съ дъл няма ощи, разбутаф тук-таме тривата. Прибрах ги, без да губа времи, веднъж са пада тос късмет, щот инак друг ши си ги земи, ех, пуне да бяха пет. Ма нищу, с тях ши си закусам, таман за [...]

Клюки

18 декември 2012
Клюки Влязаф фчера ф оримака, чак ма резна у далака – щот са шматках пу мегдана със пресъхнала уста. Там допрели рамо ф рамо, на ухо си шепнат само трима старци побелели – сигур плямпат за властта. Начи плюят тес айлязи, кметът, даскало и ази щоту ний сми у селОту [...]

Сюрпрайз

27 ноември 2012
Сюрпрайз Ут чърч у дОма кът си одих, съзрях ина жина въф бляк. Пупитах дъл уит ми ши доди ду кръчмата, а после бак. ТръгнАхми с убавата лейди да си доставим малко фън. Дочухми донки сонг ут нейди нурмалну, миддей е навън. Възгеч ут пийпъл ф оримака, фул пълен ф [...]

Спящия красавец

11 ноември 2012
Спящия красавец Живея сам във приказна гора. Ут памтивека врачка ма уриса – да си лежа, да спа и пак да спа, дукът жена случайно ма ареса. Туй трябвало да стани тиа дни – сабалян или чак пу икиндия. Тугава тоя заплес щял са заблуди и с триста зора щял да [...]

Горкия Дяду Мрас

31 декември 2011
Горкия Дяду Мрас Фчера кът са прибираф ут упелу, са спряф дусъми моста нъ риката, страннусти са случват ф наши селу, ма що тъй са прувикват жинурята? Како ли станъ? Викам дъ ни истърва, са спуснаф пу пътекъта рунлива. Идва ни са катурнаф у кълта- дубре, чи фанаф са ф ина куприва. [...]

НЛО

25 септември 2011
НЛО Ф разгара на сриднощна веселба, у оримака къкту спорим и крещим, кръчмаря нъ изрита вънка на студа, идвА исчака сметкити си дъ платим. Ей тъй, кът са углеждаф нъ студа, съ мярна нейде свитлина, ей там. Примижах, ут алкухола ший тува. Утворих дзъркилити си едвам. Ни мой да бъди [...]