Публикации, свързани с "Билкарката":То стана ино чуду

22 август 2009
Тамън да слагам вечи мъгданоза в яхнията ми – телишку със зели и гледъм Колю с ина чирвена роза, на портъта, без дума да убели. Трезвин ви казвам, къту тиминушка. Приглъща сухо, тупа алаброса. Напрау да пуискаш да гу схрускаш, или с дилафа земиш гу халосаш. Ас пирманентну ф [...]

Кратунско-трактуриска сага

21 август 2009
Тъс заран, кът минавъх пу мигдана, със росна китка кривнъта над челу и идин такъф мирак кът ма захвана- да стана трактуриска в наше селу. Мирак упъна тясната ми фуста, та чак ми съ прифърли на кузата- и тя си блещи зъркелите пуста, ши кайш, чи с мен на [...]

Кратунчанска сага

8 август 2009
Уф, ся да ви разправям: сняг кЪту нъ затрупа и взе нъ заледи нанейди…ду към кръста – ми на Винета мина ръба на миниджупа, пък на Калина доди и…пуд пъпа два-три пръста. Ни мога са примъкна на сляпу ду мигдана – ни снигурин у селу, ни хляп у Селкоопа. [...]

Пу тъмно, пу Енювден

6 август 2009
Тъй ми са спи! Како да ви хортувам? Чи цяла нош пу билки са кандилках. На, виште ми галоша, гу събувам. Прубит е, сякаш кравешки…ут Милка. Набрах и цяла кошница със гъби- да са пучерпим,/ печини на фурна/, пударък мъшки- „бабинити зъби“- кът пият и напрау шнъ катурнат. Пък [...]

Талибанка – ма кък ли не?

5 август 2009
Ф туй село са налага ивакуация, у хоримака тряба са сбирем, маскирани със клонки ут акация, защот ши на напада Бин ЛадЕн. Изпразнил бил свитовните си банки, да вложи в дибаркиране пари. Разправят ужким чудни талибанки ши правел ут кратунските муми. Ядоса ма сас тас нициатива- изядух цял варен [...]

Криза и ф Кратунци

4 август 2009
До гуша ми дойде ут тая криза! Уж ф банките ич нямало пари, та ф хоримака сичко са наниза. Ся няма кой да кОпа и плеви. То цялустното селско население, /гуворя пу кратунския мащап/, са случи с дълга глътка- вдъхнувение за спорувете. Бре, същински рап! Ръждясаха симейните каруци, чи [...]

Убраха ми бустана!

4 август 2009
Усетих, някуй ми краде ф бустана! Мубилизирам сички ут нощес! Да пазим! Ай, му мисли, койту фаним, да е развил престъпин интерес! Тъктическият план е ифективен- цял ден съм гу ридила на ума. Попадним ли на илемент пудривен, ма отма, гу заключвам у дома. Да готви, да пире и [...]

Ни можи саму бира, ей…

3 август 2009
Тас заран, дукът ревнаха питлите и кравити ми мукнаха ф убора, съ дигнах рану, плюх си на питите- скуласах сичко ф плевника и ф двора. Напълних си павурчи с…лимуната, забучих на зъбратката си китка, чи кату бясна хукнах ис полята- с мутиката да водя люта битка. Ей, слънциту са [...]

Чудя са ко да прая с толкос акъл

3 юли 2009
Кът апнах тая заран от баклата, съ мернах ф угледалуту, съ дзверя, ма цапна ина умнуст фъф главата, гуляма, няма с кво да я примеря. Акъл, акъл! Ма ногу ми утива! Телесин цвят- ми оди на фустаня. Нагиздих съ,/бис туй съм си кръсива/, и оп, шса истипосам на мигданя. [...]