Студентски бисери

4 октомври 2011

Студентски бисериБисери на студенти специалност КСТ, 1 курс, задочно обучение. Правописът е запазен.

• Персоналният компютър се състои от външна, вътрешна и операт. памет, управленческо устр., вх. и изх. устр. аритметико-логич. устр., централен процесор.
• Анал.-логическото у-во прави анализ на дадената задача и извършва логически операции.
• Памет – съдържа програми преобразуващи командите в машинен език
• Характерно за ОП е това, че при изключване на компютъра закодираната информация губи своята себестойност.
• HDD – това е т.нар. вътрешна памет …
• RAM – намира се в долните етажи на паметта. Когато въвеждаме нова информация старата се изтрива.
• RAM – т.нар. външна памет …
• Входни устройства – регенерират информацията, оперативна памет – съдържа най-често използваните компоненти на компютъра.
• Входящото устройство служи за вкарване на данни в компютъра. Изходящото устройство служи за изкарване на данни от компютъра. Комуникационното устройство служи за комуникацията между отделните елементи в компютъра.
• Входни устройста: сигнали за анализиране на глас
• Изходни устройства: скенер, мишка, CD ROM, звукозаписните устройства, дискета
• CD – съхранява се малка по обем информация сравнително евтина.
• (три входни и три изходни устройства) сървър, си ди ром, модем, принтер, софтуеър, клавиатура
• Комуникац. устр-ва: звукови карти, камери …
• При коаксиалния кабел шумът е по-защитен отколкото при усуканата двойка.
• Коаксиалният кабел не е подходящ за големи разстояния, защото имаме отслабване на звука. При натоварване на линията сигнала се губи.
Предимство – високо ниво на шумова защита и изкривяване на сигнала.
Недостатък – труден за констроиране
• При усуканата двойка имаме сравнително добро отслабване на сигнала с увеличаване на разстоянието.
• Усуканата двойка не осигурява много добро качество на предавания сигнал има по висока шумозаглушаемост при увелич. на разстоянието от коаксиалния кабел.
Предимство – лесен за констроиране
• (предимство на локалната мрежа пред несвързаните компютри) Получаване на огромно количество информация без да е нужно да я знаеш.
• Системно програмиране е използването на команди от системата за създаване на fail и извършване на операци със системата, а приложното програмиране се извършва с програмни езици като PASCALL, C++, BASIC и др. служи за създаване на софтуер който да ползват хората и машините.
• Системното програмиране се извършва от висококвалифицирани програмисти, при него имаме програма, която изпълнява множество от функции имащи определена цел.
• … т.е. системното програмиране е програма на ниско ниво …
• Системното програмиране е записването на системни програми …
• Системно програмиране – програмиране чрез използване на програми и файлове които дадена опер. система съдържа.


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)