Ръгнах с менци

2 август 2009

Фанах менцити ут къщи
за вуда да одя,
Гатю пудир мене зе са,
чи да ма пруводи,
нам за ко мий кату ръгни,
фуста да ми пази,
зер ши ма уткрадни някуй,
ут нашти гавази,
де касмет, чи да ма дигни,
ич да ма ни връща,
чи ми писна се да шетам
у тас пуста къща,
ас затуй самичка одя,
с менци са путривам,
и къде пукрай чушмята
се натам утивам,
там сабират са йергени,
чи биля и Гатю,
ма ми писна да гу гледам
цял ден у суратю,
чи и мОми идат снажни,
менци си наливат,
праят са на ногу важни,
колчем ги придирят,
ма кат си намокрят фусти,
чи кат ги разпънат
и пу камън`ти сядат,
голи са утгъват,
после момцити виновни,
дету ги задирят,
те кату ни са присещат
в срам да са намират.
Чи и ас затуй духождам,
менци да налея,
и на улава са прая,
фусти си пилея,
чи еднаш кат ма присрешна
попа на завоя,
чи бис малку уттървах са
дан изяждам боя.
Вика – де си са пунесла –
дива, пулугола,
колчем мума ни е виждал,
гату й с фуста нова,
– Одиш там да са задяваш,
грехуве си туряш,
подир в черквата ми идиш,
чи да ги растуряш.
Викам му – Бре, дядо попе,
ас тъй пу терлици,
ич ни са ми у главъта
разни мискинлици,
Чи сми млади са ни сещаш,
да на упрущаваш,
и ут духовнити манджи,
санким да ни даваш.

Я да додиш да та видя,
утре на сабахлем,
малку свещи да запалиш,
мулитви да кажим,
чи кат гледам кък ти мятат,
мОмцити белтъци,
да ни земат да са случат
някакви зенлъци.

То да дода, ам у къщи
сичку й упрану,
зер чи нямам ина фуста,
дет да са удяна,
чи ку мож да дода гола
или сал пу прашки,
ма икон`ти дан упадат,
чи ут туй мий страшну.

Дяда попа исчерви са
гърбум са убърна,
ко ли бъди ма пустоса,
пудир са пувърна:
– Мър`, устата ти кат порта,
ни рачИ да млъкниш,
ку ни земиш я заториш,
можи кон да глътниш!

автор: Винета


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)