Политкоректен речник на термините от османския период на българската история

8 ноември 2017

Политкоректен речник на термините от османския период на българската историяВъвеждането на термина „съжителство“, дефиниращ по нов начин характера и същността на отношенията между българи и османци през вековете на владичество, налага пълна ревизия на историческата терминология от този период в името на евроатлантическата ни политкоректност. Ето примерен речник на историческите термини от османския период, съответстващ по най-коректен начин на евроатлантическите ценности:

Кръвен данък – ежегодна кръводарителска кампания и форма на кадрова политика в османската армия

Османско завоевание – мащабно военно-стратегическо учение с международно участие – средновековен първообраз на ученията „ЩИТ“, завършило с разформироване на балканските армии поради показани слаби резултати

Насилствена ислямизация – активно споделяне и обмен на религиозни идеи и практики

Априлско въстание – априлски вот на недоверие, завършил с неуспех поради липса на мнозинство на електоралната подкрепа

Революционери – антиглобалисти и протестъри, отричащи мултиетническия социален модел на империята

Рая – електорална маса със силно изразена политическа лоялност

Еничeрски корпус – корпус на многонационални умиротворителни сили, създаден на принципа на широката интеграция на етносите в армейския живот

Бесилка – дървена конструкция с наказателно-правно предназначение при разрешаването на юридически казуси

Ятаган – помощно средство за сигурност и охрана на масови мероприятия, ползвано по смисъла на османския ЗЧОД (Закон за частна охранителна дейност)

Руско-турска освободителна война – международен поземлен спор и конфликт за съжителство, разрешен в ничия полза

Освобождение – прекратяване на съжителство по взаимно съгласие поради непреодолими различия

Кланета в Батак – Правоохранителни действия в Батак, реализирани с причиняване на порезни рани в условията на неизбежна самоотбрана

Хайдути – рецидивни нарушители на обществения ред, използващи разбойнически практики за упражняване на физическа и морална репресия върху правоохранителните органи

Хъшове – политически и икономически аутсайдери, неспособни да се реализират пълноценно в домашна социална среда

автор: slash


Драсни коментарче по темата (ако може на кирилица, благодаря за което)

   


in love ;) :writing :whistling :wall :wacko :trumpet :thumbsup :thumbdown :stop :sleepy :shock :pipe :nosweat :matrix :kissing :kiss :hmm :happy :gossip :good luck :flower :flex :crying :coffee :cheers :bye :book :bomb :blush :bg :asd :ahah :-P :-D :) :(