Кък са прави ружден ден

4 ноември 2013

Кат сички хора най-нормалну
и ас си имам ден рожден.
И тас гудина пирсоналну
достигна някак си ду мен.
Изтряска ма на румантичност,
надпорционно ма стопИ.
Чак полудях, ачи съм личнуст
и някуй тряба ма ценИ.

Съфсем са сбърках тас гудина –
извадих ут мазету праз,
Айшету, Войка и Калина
пуканих, / -Що? – Ни знам!/ у нас.
Накиснах чесън и джумерка,
кьополу и джигер у сос.
На интирнета блях за сверка
дъл му са хвърга магданос.

Приготвих са идялно, значи.
Пък чакам ги със дар гулям.
Я с някуй фуста на „Вирсачи“,
я с нещу течну на „Рифан“.
На, те пристигат, свили китки
откъм ливадата в кьоше,
обръгнали в кръчмарски свитки,
ни плашещи са ут шише.

Калина, /зер, нали фсе първа…/,
ми връчка стовна със вода.
Димек, пударъкът утърва
да пия ледена идна.
След нея Войката пристъпя,
набрала ми идин гюрлюк.
Уж било чай. Пумагал в пъпа,
ф далка, ф ханша… и от юг.

Утрязана пу тоя начин,
обръщам взора към Айше.
Душата ми утвътре плачи,
щот гледам с празни е ръце.
Кат бръкна ф пазвата Айшету,
искара идин картонен къс.
Дарявала ми снимка дету
била и ф профил и ф… анфъс.

Како да ви разправям тука?
Напразну патлажана млях.
Тугас са сетих – ефтин лука…
И струпах планина пред тях.

автор: Билкарката


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)