Горкия Дяду Мрас

31 декември 2011

Фчера кът са прибираф ут упелу,
са спряф дусъми моста нъ риката,
страннусти са случват ф наши селу,
ма що тъй са прувикват жинурята?

Како ли станъ? Викам дъ ни истърва,
са спуснаф пу пътекъта рунлива.
Идва ни са катурнаф у кълта-
дубре, чи фанаф са ф ина куприва.

То и късмет, риката й залидена,
пришляпаф я на лакти и кулЕни.
Надзърнаф. Я-а, елхата вечи украсена,
жини са шматкът, къту свати недарени.

Пут нея бляскъви пакети наридени,
ут Дяду Мрас пударъцити съ душли.
Съ виждъ чак ут тук идин за мени,
и къту лани нямъ ни иничък зъ жини.

Съми виновни са си начи жинурята,
дубре, чи писъмцата им успяф дъ скрия,
кък щеши ги думъкни оня със брадата,
то тяфнуту напрау си й лакумия.

Ината иска дрехи ут Пиер Кърден,
друга блуза, ама саму ут Армани,
третъ пък чаршафи бели, ут сатен,
бе прустутии колкут искъш, мАни!

Мъжети искът сал ракии по- утбрани,
како да гу турмозим толкува чувека,
а пък мизета, там къквиту и дъ фани,
сал колкуту турбата да му й лека.

Ни знам, пък можи й дъ е грях,
дет саму нашити писма устаих,
ама пуне ут мъкнини гу утървах,
на Дяду Мраза дубрина напраих.

Гуркия старец!

Амин!

автор: dqdo_pop


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)