Апел

27 ноември 2009

У нашту селу кметя Катю е дърво
ругату, криву и таквоз ино чепату…
Гурата пак ли фана ил` са ръгна у градо,
ни сай явил ут миналуту ляту.

По-наприди ни беши санким кмет,
гу знайти – бай Жилязку, инжилера,
ма абдикира Катю шемета кату дуйде.
Са апстрахира завалията, са `знерви…

Е убуу, ама ко да прайм сига?
Ей избурити на вртнЯта лопат…
Аку гу срещни някуй Катю у града
да гу упъти, викам, с по-дибела сопа.

Закот ни мой тъй селския иликтурат
дан са убгрижва сякак ригулярну!
Чи де ши търсим сЕга кандидат
за кмет на нашту селу с нинурмални!?

Затуй прузявам са ай тука със апел,
биля и кадруту на Катю ши трупосам:
Ве-на-га крушити си ут града да убере
и кметската си утгуворнус да въри да носи,

закоту пулуженийту излиза ут кунтрол,
дан кажа, чи напрау са сурна у дирету
и шму вършея връз кратун`та кметска сол,
дукату ламбата му одма ни прусветни!

автор: Калина


Драсни коментарче по темата (ако може на кирилица, благодаря за което)

   


in love ;) :writing :whistling :wall :wacko :trumpet :thumbsup :thumbdown :stop :sleepy :shock :pipe :nosweat :matrix :kissing :kiss :hmm :happy :gossip :good luck :flower :flex :crying :coffee :cheers :bye :book :bomb :blush :bg :asd :ahah :-P :-D :) :(