Апел

27 ноември 2009

У нашту селу кметя Катю е дърво
ругату, криву и таквоз ино чепату…
Гурата пак ли фана ил` са ръгна у градо,
ни сай явил ут миналуту ляту.

По-наприди ни беши санким кмет,
гу знайти – бай Жилязку, инжилера,
ма абдикира Катю шемета кату дуйде.
Са апстрахира завалията, са `знерви…

Е убуу, ама ко да прайм сига?
Ей избурити на вртнЯта лопат…
Аку гу срещни някуй Катю у града
да гу упъти, викам, с по-дибела сопа.

Закот ни мой тъй селския иликтурат
дан са убгрижва сякак ригулярну!
Чи де ши търсим сЕга кандидат
за кмет на нашту селу с нинурмални!?

Затуй прузявам са ай тука със апел,
биля и кадруту на Катю ши трупосам:
Ве-на-га крушити си ут града да убере
и кметската си утгуворнус да въри да носи,

закоту пулуженийту излиза ут кунтрол,
дан кажа, чи напрау са сурна у дирету
и шму вършея връз кратун`та кметска сол,
дукату ламбата му одма ни прусветни!

автор: Калина


Още смехорийки

Драсни коментарче по темата


   


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)